نقش تحرک و ورزش در سلامتی و بهبود یادگیری دانش آموزان
|

نقش تحرک و ورزش در سلامتی و بهبود یادگیری دانش آموزان

نقش تحرک و ورزش در سلامتی و بهبود یادگیری دانش آموزان بررسی فواید ورزش در یادگیری و رشد جسمی و هوش دانش آموزان ورزش در هرسنی به خصوص سنین پایین میتواند باعث رشد مغز و افزایش هوش و همچنین شادابی و سلامتی روح و جسم شود. بررسی مقالات علمی روز و آزمایشات گوناگون امروزه نشان…