ارتباط با ما

تماس با ما

شما میتوانید در ساعات اداری با مدرسه برای ثبت نام یا سوالات خود در ارتباط باشید.

یا میتوانید از فرم زیر برای تماس با اقدام کنید.

شنبه 10 صبح تا 5 عصر
یکشنبه 10 صبح تا 5 عصر ( راهنمایی و دبیرستان )
دوشنبه 10 صبح تا 5 عصر
سه شنبه 10 صبح تا 5 عصر
چهارشنبه 10 صبح تا 5 عصر
پنج شبه 10 صبح تا 5 عصر
جمعه 10 صبح تا 5 عصر

ایمیل:

info@sohrab-farsischool.com

شماره تماس:

8512 285 647 1+ 

پیام خود را برای ما ارسال کنید.