دوره های ترم 2023 – 2024

مدرسه ی سهراب سپهری تورنتو ارائه دهنده تمامی پایه های آموزشی شامل پیش دبستان ، پایه اول تا دوازدهم می باشد .

شما میتوانید لیست تمامی کلاس هایی که برای دانش آموزان برای هر پایه ارایه می شود را در این صفحه پیدا کنید. برای ثبت نام می توانید به صورت آنلاین یا با مراجعه به مدرسه اقدام کنید.

 • ریاضی
 • علوم
 • املا
 • روخوانی
 • فارسی و قرآن
 • ریاضی
 • علوم
 • املا
 • روخوانی
 • فارسی و قرآن
 • ریاضی
 • علوم
 • املا
 • روخوانی
 • قرآن
 • نگارش
 • روخوانی فارسی
 • هدیه های آسمان
 • ریاضی
 • علوم
 • املا
 • روخوانی
 • قرآن
 • نگارش
 • روخوانی فارسی
 • هدیه های آسمانی
 • اجتماعی
 • ریاضی
 • علوم
 • املا
 • روخوانی
 • قرآن
 • نگارش
 • روخوانی فارسی
 • هدیه های آسمانی
 • اجتماعی
 • ریاضی
 • علوم
 • املا
 • روخوانی
 • قرآن
 • نگارش
 • روخوانی فارسی
 • هدیه های آسمانی
 • اجتماعی
 • ریاضی
 • علوم
 • املا
 • روخوانی
 • قرآن
 • نگارش
 • روخوانی فارسی
 • هدیه های آسمانی
 • اجتماعی
 • ریاضی
 • علوم
 • انگلیسی
 • عربی
 • فارسی
 • قرآن
 • املا و نگارش
 • پیام آسمانی
 • تقکر و سواد رسانه ای
 • اجتماعی
 • ریاضی
 • علوم
 • انگلیسی
 • عربی
 • فارسی
 • قرآن
 • املا و نگارش
 • پیام آسمانی
 • تقکر و سواد رسانه ای
 • اجتماعی
 • ریاضی
 • علوم
 • انگلیسی
 • عربی
 • فارسی
 • قرآن
 • املا و نگارش
 • پیام آسمانی
 • تقکر و سواد رسانه ای
 • اجتماعی
 • ریاضی
 • دین و زندگی
 • فیزیک
 • زبان
 • فارسی
 • عربی
 • نگارش
 • هندسه
 • جغرافیا
 • شیمی
 • آمادگی دفاعی
 • تفکر و سواد رسانه ای
 • ریاضی
 • دین و زندگی
 • فیزیک
 • زبان
 • فارسی
 • عربی
 • نگارش
 • هندسه
 • جغرافیا
 • شیمی
 • آمادگی دفاعی
 • تفکر و سواد رسانه ای
 • ریاضی
 • دین و زندگی
 • فیزیک
 • زبان
 • فارسی
 • عربی
 • نگارش
 • هندسه
 • جغرافیا
 • شیمی
 • آمادگی دفاعی
 • تفکر و سواد رسانه ای