دوره های مدرسه

دوره های ترم 2023 - 2024

مدرسه ی سهراب سپهری تورنتو ارائه دهنده تمامی پایه های آموزشی شامل پیش دبستان ، پایه اول تا دوازدهم می باشد .

شما میتوانید لیست تمامی کلاس هایی که برای دانش آموزان برای هر پایه ارایه می شود را در این صفحه پیدا کنید. برای ثبت نام می توانید به صورت آنلاین یا با مراجعه به مدرسه اقدام کنید.

ارتباط با ما

 • ریاضی
 • علوم
 • املا
 • روخوانی
 • فارسی و قرآن
 • ریاضی
 • علوم
 • املا
 • روخوانی
 • فارسی و قرآن
 • ریاضی
 • قرآن
 • علوم
 • نگارش 
 • روخوانی فارسی
 • املا
 • هدیه های آسمان
 • ریاضی 
 • قرآن
 • هدیه های آسمانی
 • املا
 • علوم
 • نگارش 
 • روخوانی فارسی
 • اجتماعی
 • ریاضی 
 • قرآن
 • هدیه های آسمانی
 • نگارش
 • علوم
 • املا
 • روخوانی فارسی
 • اجتماعی
 • ریاضی
 • قرآن
 • هدیه های آسمانی
 • نگارش
 • علوم
 • املا
 • روخوانی فارسی
 • اجتماعی
 • ریاضی
 • قرآن
 • هدیه های آسمانی
 • املا
 • علوم
 • نگارش
 • روخوانی فارسی
 • اجتماعی
 • ریاضی 
 • اجتماعی
 • انگلیسی
 • عربی 
 • قرآن
 • پیام آسمانی
 • تقکر و سواد رسانه ای
 • علوم
 • فارسی 
 • املا و نگارش
 • ریاضی 
 • اجتماعی
 • انگلیسی
 • عربی 
 • قرآن
 • پیام آسمانی
 • تقکر و سواد رسانه ای
 • علوم
 • فارسی 
 • املا و نگارش
 • ریاضی 
 • اجتماعی
 • انگلیسی
 • عربی 
 • قرآن
 • پیام آسمانی
 • تقکر و سواد رسانه ای
 • علوم
 • فارسی 
 • املا و نگارش
 • ریاضی
 • دین و زندگی
 • فیزیک
 • زبان
 • فارسی
 • عربی 
 • نگارش
 • هندسه
 • جغرافیا
 • شیمی 
 • آمادگی دفاعی
 • تفکر و سواد رسانه ای
 • ریاضی
 • دین و زندگی
 • فیزیک
 • زبان
 • فارسی
 • عربی 
 • نگارش
 • هندسه
 • جغرافیا
 • شیمی 
 • آمادگی دفاعی
 • تفکر و سواد رسانه ای
 • ریاضی
 • دین و زندگی
 • فیزیک
 • زبان
 • فارسی
 • عربی 
 • نگارش
 • هندسه
 • جغرافیا
 • شیمی 
 • آمادگی دفاعی
 • تفکر و سواد رسانه ای