دوره های ترم 2020 - 2021

مدرسه ی سهراب سپهری تمامی دروس را از پایه اول تا دوازدهم برای این ترم به دانش آموزان ارایه می دهد.

شما میتوانید لیست تمامی کلاس هایی که برای دانش آموزان برای هر پایه ارایه می شود را در این صفحه پیدا کنید. برای ثبت نام می توانید به صورت آنلاین یا با مراجعه به مدرسه اقدام کنید.

ارتباط با ما

 • ریاضی
 • علوم
 • املا
 • روخوانی
 • فارسی و قرآن
 • ریاضی
 • قرآن
 • علوم
 • نگارش 
 • روخوانی فارسی
 • املا
 • هدیه های آسمان
 • ریاضی 
 • قرآن
 • هدیه های آسمانی
 • املا
 • علوم
 • نگارش 
 • روخوانی فارسی
 • اجتماعی
 • ریاضی 
 • قرآن
 • هدیه های آسمانی
 • نگارش
 • علوم
 • املا
 • روخوانی فارسی
 • اجتماعی
 • ریاضی
 • قرآن
 • هدیه های آسمانی
 • نگارش
 • علوم
 • املا
 • روخوانی فارسی
 • اجتماعی
 • ریاضی
 • قرآن
 • هدیه های آسمانی
 • املا
 • علوم
 • نگارش
 • روخوانی فارسی
 • اجتماعی
 • ریاضی 
 • اجتماعی
 • انگلیسی
 • عربی 
 • قرآن
 • پیام آسمانی
 • تقکر و سواد رسانه ای
 • علوم
 • فارسی 
 • املا و نگارش
 • ریاضی
 • دین و زندگی
 • فیزیک
 • زبان
 • فارسی
 • عربی 
 • نگارش
 • هندسه
 • جغرافیا
 • شیمی 
 • آمادگی دفاعی
 • تفکر و سواد رسانه ای

کلاس های فوق برنامه تابستانه 2020

کلاس های تابستانه این ترم آنلاین بوده و فقط برای پایه های اول تا ششم می باشد.

قصه خوانی و داستان نویسی

تورتور میزبان چهارمین برنامه بزرگ واریسی در کشور است و محل زندگی مدرن است.

قصه خوانی و داستان نویسی

کلاس شطرنج

جستجو در پایگاه داده ما 250+ دانشجو باشگاه ها و سازمان ها اگر نمی توانید آنچه را شروع می کنید پیدا کنید

کلاس شطرنج

تصویر سازی دیجیتال

جستجو در پایگاه داده ما 250+ دانشجو باشگاه ها و سازمان ها اگر نمی توانید آنچه را شروع می کنید پیدا کنید

تصویر سازی دیجیتال

آموزش خط و نقاشی

تورتور میزبان چهارمین برنامه بزرگ واریسی در کشور است و محل زندگی مدرن است.

آموزش خط و نقاشی