نمایش 1 - 25 از 168

سانای جبارزاده

03/26/2022

ضعیف

متناسب با سن دانش آموز

پیش دبستان ( 5 الی 6 سال )

بهزاد جبارزاده

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

11 مارس 2024

راستين عمان

11/11/2016

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه دوم

سميرا خانعلي زاده

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

4 مارس 2024

جانا رمضانی

05/17/2018

عالی

ضعیف

پایه اول

هما زارعی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

26 فوریه 2024

ایسل جلالی

07/26/2009

متوسط

متناسب با سن دانش آموز

پایه نهم

سهیلا کیا

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

12 فوریه 2024

حسین حسینی سارانی

08/11/2010

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه نهم

حسین حسینی سارانی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

12 ژانویه 2024

Test

01/09/2024

متوسط

متناسب با سن دانش آموز

پایه پنجم

Tets

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

10 ژانویه 2024

Test

01/09/2024

متوسط

متناسب با سن دانش آموز

پایه پنجم

Tets

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

9 ژانویه 2024

اروین جعفری

03/23/2015

متوسط

متناسب با سن دانش آموز

پایه چهارم

محمد علی جعفری

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

9 نوامبر 2023

سیده فرناز هاشمی

07/08/2008

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه یازدهم

نوشین شکوهی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

3 نوامبر 2023

امیرعلی آتشین بار

06/27/2010

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه هشتم

احمد آتشین بار

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

29 اکتبر 2023

ویهان ماتیان

01/28/2019

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پیش دبستان ( 5 الی 6 سال )

ستاره شاملو

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

23 اکتبر 2023

مهشید قربانی

05/05/2013

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه پنجم

علی قربانی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

5 اکتبر 2023

بنیامین حضرتی

11/11/2013

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه دوم

بنت الهدی قهاری

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

1 اکتبر 2023

رومینا پورامینی

02/07/2007

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه یازدهم

داوود پورامینی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

22 سپتامبر 2023

رادوین افروز

01/25/2015

عالی

ضعیف

پایه سوم

شیرین دیدارمرشدی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

21 سپتامبر 2023

اروین

09/01/2014

ضعیف

پایه چهارم

شیرین صمدی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

21 سپتامبر 2023

بهنود صادقی

10/15/2016

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه اول

آینور پیروی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

21 سپتامبر 2023

ضحی اصغری

11/15/2023

متوسط

متناسب با سن دانش آموز

پایه اول

مرضیه طاهایی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

19 سپتامبر 2023

محمد یحیی اصغری

11/15/2017

متوسط

متناسب با سن دانش آموز

پایه اول

مرضیه طاهایی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

19 سپتامبر 2023

آرسین مهدیلو

05/10/2017

عالی

ضعیف

پایه اول

مژگان شاه محمدلو

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

17 سپتامبر 2023

امیرعلی رحمتی

08/21/2017

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه اول

علیرضا رحمتی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

16 سپتامبر 2023

کارن زرگر

07/17/2016

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه دوم

عرفانه صالحی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

15 سپتامبر 2023

افرا علوی

12/25/2016

ضعیف

ضعیف

پایه اول

نیلوفر

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

2 سپتامبر 2023

البرز علوی

03/25/2010

عالی

ضعیف

پایه هشتم

نیلوفر مهاجرین

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

2 سپتامبر 2023

آرام تولیت

07/16/2014

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه چهارم

ریحانه اشرف

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

1 سپتامبر 2023