نمایش 1 - 25 از 161

اروین جعفری

03/23/2015

متوسط

متناسب با سن دانش آموز

پایه چهارم

محمد علی جعفری

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

18 آبان 1402

سیده فرناز هاشمی

07/08/2008

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه یازدهم

نوشین شکوهی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

12 آبان 1402

امیرعلی آتشین بار

06/27/2010

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه هشتم

احمد آتشین بار

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

7 آبان 1402

ویهان ماتیان

01/28/2019

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پیش دبستان ( 5 الی 6 سال )

ستاره شاملو

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

1 آبان 1402

مهشید قربانی

05/05/2013

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه پنجم

علی قربانی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

13 مهر 1402

بنیامین حضرتی

11/11/2013

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه دوم

بنت الهدی قهاری

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

9 مهر 1402

رومینا پورامینی

02/07/2007

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه یازدهم

داوود پورامینی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

31 شهریور 1402

رادوین افروز

01/25/2015

عالی

ضعیف

پایه سوم

شیرین دیدارمرشدی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

30 شهریور 1402

اروین

09/01/2014

ضعیف

پایه چهارم

شیرین صمدی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

30 شهریور 1402

بهنود صادقی

10/15/2016

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه اول

آینور پیروی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

30 شهریور 1402

ضحی اصغری

11/15/2023

متوسط

متناسب با سن دانش آموز

پایه اول

مرضیه طاهایی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

28 شهریور 1402

محمد یحیی اصغری

11/15/2017

متوسط

متناسب با سن دانش آموز

پایه اول

مرضیه طاهایی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

28 شهریور 1402

آرسین مهدیلو

05/10/2017

عالی

ضعیف

پایه اول

مژگان شاه محمدلو

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

26 شهریور 1402

امیرعلی رحمتی

08/21/2017

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه اول

علیرضا رحمتی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

25 شهریور 1402

کارن زرگر

07/17/2016

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه دوم

عرفانه صالحی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

24 شهریور 1402

افرا علوی

12/25/2016

ضعیف

ضعیف

پایه اول

نیلوفر

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

11 شهریور 1402

البرز علوی

03/25/2010

عالی

ضعیف

پایه هشتم

نیلوفر مهاجرین

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

11 شهریور 1402

آرام تولیت

07/16/2014

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه چهارم

ریحانه اشرف

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

10 شهریور 1402

طناز صادقيان

03/02/2010

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه هشتم

ساره سعيدپور

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

8 شهریور 1402

پارسا ایزدی

09/21/2015

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه سوم

علی ایزدی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

7 شهریور 1402

رکسانه کاویانی

12/10/2006

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه یازدهم

الهام شادلو

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

6 شهریور 1402

رکسانه کاویانی

12/10/2006

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه یازدهم

الهام شادلو

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

6 شهریور 1402

ارشام نیکپور

04/08/2009

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه نهم

اکبر نیکپور

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

3 شهریور 1402

سپهر هاشمی ورچه

07/14/2010

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه هفتم

سارا قارونی خرمی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

3 شهریور 1402

آرمیتا پورتوکلی

12/28/2014

متوسط

ضعیف

پایه سوم

فرناز جبیبی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

2 شهریور 1402