نمایش 51 - 75 از 166

یحیی آرش نیا

06/28/2017

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه اول

سمانه رئیس السادات

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

22 تیر 1402

لیانا فلاح

01/15/2016

ضعیف

ضعیف

پیش دبستان ( 5 الی 6 سال )

لیلا چهره

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

20 تیر 1402

آدرین خادمی

01/31/2017

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه اول

سارا زمانی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

20 تیر 1402

مهدی فتوحی

07/12/2023

متوسط

ضعیف

پایه پنجم

مهدی فتوحی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

20 تیر 1402

Test2

07/21/2023

متوسط

متناسب با سن دانش آموز

پایه چهارم

Alaky

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

19 تیر 1402

test

07/14/2023

test

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

19 تیر 1402

آرتین موسوی

11/20/2016

ضعیف

ضعیف

پایه اول

مریم خرداد

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

16 تیر 1402

|تست

07/11/2023

عالی

ضعیف

پیش دبستان ( 5 الی 6 سال )

تست

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

10 تیر 1402

|تست

07/11/2023

عالی

ضعیف

پیش دبستان ( 5 الی 6 سال )

تست

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

10 تیر 1402

سبحان براتی

09/19/2008

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه دهم

رضل براتی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

9 تیر 1402

مریم نوروزی

11/13/2006

Grade 11

عبود نوروزی

تاریخ ورود فرم :

3 تیر 1402

شارمین جعفری

12/22/2010

Grade 8

ابراهیم جعفری

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

30 خرداد 1402

test masad

06/13/2023

Grade 10

test masad

تاریخ ورود فرم :

29 خرداد 1402

Test

Grade 1

H

تاریخ ورود فرم :

28 خرداد 1402

test masad

Grade 10

hj

تاریخ ورود فرم :

24 خرداد 1402

تست نام و نام خانوادگی

06/01/2023

Grade 1

تست پدر

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

22 خرداد 1402

محمد مقدم تست

06/01/2023

Grade 1

پدر تست

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

22 خرداد 1402

محمد مقدم تست

06/01/2023

Grade 1

پدر تست

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

22 خرداد 1402

Test1

06/15/2023

Grade 11

Pedar1

تاریخ ورود فرم :

21 خرداد 1402

Test

Grade 1

Ud

تاریخ ورود فرم :

19 خرداد 1402

test

06/14/2023

Grade 1

te

تاریخ ورود فرم :

18 خرداد 1402

masad test

Grade 1

ad

تاریخ ورود فرم :

17 خرداد 1402

تست

06/01/2023

Grade 3

تست

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

16 خرداد 1402

Test

Grade 1

Uy

تاریخ ورود فرم :

13 خرداد 1402

Test

06/02/2023

Grade 1

Twt

تاریخ ورود فرم :

12 خرداد 1402